CHỦ TỊCH HỘI QUẢNG CÁO LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ GIẢI THƯỞNG BAO BÌ VIỆT NAM 2022

Thứ hai, 23/05/2022, 08:33 GMT+7

BCH Hiệp hội Bao bì Việt Nam đã thông báo về Hội đồng bảo trợ "Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022". Trong đó, có Ông Nguyễn Thanh Đảo - Chủ tịch Hội Quảng cáo TP.HCM, là thành viên Hội đồng bảo trợ Giải thưởng này. Qua đó, cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa HAA và VINPAS đang dần được khẳng định và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Giải thưởng Bao Bì Việt Nam 2022 được tổ chức nhằm mục đích biểu dương các bao bì xuất sắc, góp phần đề cao, tôn vinh vai trò của công nghiệp bao bì trong nền kinh tế Việt Nam và khuyến khích ý tưởng sáng tạo bao bì hữu dụng, thân thiện với môi trường.

4_Danh_sach_Hoi_dong_bao_tro_GTBBVN_2022