Hội Quảng cáo TP.HCM cùng Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam đề xuất hổ trợ tiểu thương TP.HCM bán hàng trên thương mại điện tử

Thứ tư, 07/07/2021, 20:49 GMT+7
Hội Quảng cáo TP.HCM

Hội Quảng cáo TP.HCM

Để tháo gỡ khó khăn cho tiểu thương trong việc tiêu thụ hàng hóa cũng như hạn chế ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả, ngày 2/7/2021, Hội Quảng cáo TP.HCM cùng Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) đã đưa ra ý tưởng và gửi đề xuất lên Sở Công Thương thành phố giải pháp xây dựng kênh bán hàng thương mại điện tử cho chợ truyền thống.

            Trong bối cảnh hàng loạt chợ truyền thống đóng cửa để phòng dịch, giải pháp hỗ trợ tiểu thương tiếp cận kênh online đang được tính đến.

            Để tháo gỡ khó khăn cho tiểu thương trong việc tiêu thụ hàng hóa cũng như hạn chế ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả, ngày 2/7/2021, Hội Quảng cáo TP.HCM cùng Hiệp hội thương mại điện tử TP.HCM đã đưa ra ý tưởng và gửi đề xuất lên Sở Công Thương thành phố giải pháp xây dựng kênh bán hàng thương mại điện tử cho chợ truyền thống.

           Tại cuộc họp sáng 6/7/2021 với Sở Công Thương, các hội cho rằng nếu áp dụng, đề án này có thể triển khai thành 3 giai đoạn như sau:

     Giai đoạn 1: Giải quyết nhanh với mô hình đơn giản. Theo quy trình: Traffic - Bán hàng - Vận hành - Thanh toán. 

    Tức là ở giai đoạn này chủ yếu duy trì kết nối giữa người bán và mua, ban quản lý chợ sẽ tập hợp thông tin liên hệ các tiểu thương và công bố trên các kênh truyền thông cho khách hàng có nhu cầu gọi điện thoại đặt hàng.

      Giai đoạn 2: Chuyển đổi số ngành bán lẻ (Ecommerce) - sự hổ trợ của Hệ sinh thái thương mại điện tử.

     Chương trình sẽ hỗ trợ người bán tham gia các sàn thương mại điện tử, nơi có sẵn lưu lượng khách lớn. Các thành viên hội cũng sẽ đào tạo cho tiểu thương cách sử dụng các công cụ hiệu quả, làm quen với cách vận hành (đóng gói, vận chuyển) và thanh toán. 

     Các tiểu thương có quyền lựa chọn những yếu tố quan tâm khi tương tác với hệ sinh thái thương mại điện tử. Họ cần gì sẽ được hỗ trợ đó. Chẳng hạn người bán chưa muốn lên sàn nhưng muốn kết nối một đơn vị vận chuyển hay đa dạng hóa cách thanh toán đều được.

     Giai đoạn 3: Phát triển bên vững trên môi trường số.

     Vecom phối hợp với các sàn xây dựng môi trường số cho tiểu thương. Hỗ trợ quảng bá và triển khai thực hiện nội dung thông tin dữ liệu. Đào tạo quản trị tài khoản trên sàn. Cũng có nghĩa là nếu tiểu thương quyết tâm, họ sẽ bán được hàng qua 3 kênh: truyền thống, điện thoại và trên các sàn.

           Đại diện Sở Công Thương TP HCM cho rằng đây là một đề xuất rất đáng quan tâm trong bối cảnh tiểu thương các chợ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Sở cho biết sẽ có kết luận chính thức sau khi làm việc với các bên liên quan.

           Nhiều tiểu thương cũng đánh giá đề xuất này khá thiết thực trong tình thế hiện nay, nhưng băn khoăn câu chuyện chi phí và giao hàng.

           Hội vẫn đang tiếp tục trao đổi chi tiết với Sở Công thương về chương trình đề xuất này. Trước mắt, Sở cho hay sẽ liên hệ với ban quản lý các chợ để thông báo về chương trình và có thể cho thí điểm một số chợ.

Hội Quảng cáo TP.HCM