CÔNG TY TRUYỀN THÔNG TÙNG VIỆT

Lập kế hoạch, mua bán vị trí truyền thông, sản xuất chương trình truyền hình. Dịch vụ internet, công nghệ Quảng cáo tương tác.