Thông báo: Về việc đăng ký tham dự Triển lãm, Hội chợ tại Trung Quốc và Hoa Kỳ

Thứ ba, 19/12/2017, 09:53 GMT+7
Thông báo: Về việc đăng ký tham dự Triển lãm, Hội chợ tại Trung Quốc và Hoa Kỳ

Thông báo: Về việc đăng ký tham dự Triển lãm, Hội chợ tại Trung Quốc và Hoa Kỳ

Thông tin đăng ký vui lòng liên hệ: Ms Nhung (0909 241 338 - nhung@dongnam.com.vn hoặc haa@haa.vn)

TB_kY_hoach_Yoan_Yi_TQ_MY