Thông báo

12:16 | 12/01/2019
Trong tiết trời se lạnh của Tây Nguyên, ngày 06/01/2019, chúng tôi Hội Quảng cáo Tp.HCM đến với các em trại mồ côi Vinh Sơn 1, Vinh Sơn 2 và Vinh Sơn 3 ở tỉnh Kon Tum. Hầu hết các em là nạn nhân của một tục lệ xưa của người dân tộc là cha mẹ chết sẽ chôn theo con, hoặc gia đình đông con bố mẹ các em không nuôi nổi, tội nghiệp các bé nên mấy sơ đã nhận về nuôi nhưng cuộc sống ở đây vẫn còn khá thiếu thốn
14:05 | 08/12/2011
(kèm Thư mời Tham gia khảo sát thông tin hội viên số 48 /CV-HQC ngày 07/12/2011)
(kèm Thư mời Tham gia khảo sát thông tin hội viên số 48 /CV-HQC ngày 07/12/2011)
" />
16:40 | 30/09/2011

Mục đích Câu lạc bộ là vận động, tập họp các doanh nghiệp hoạt động quảng cáo ngoài trời có điều kiện gặp gỡ để hợp tác, hỗ trợ nhau; trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, nâng cao chất lượng thiết bị và công nghệ; nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành quảng cáo ngoài trời và bảo vệ quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật

17:30 | 03/08/2011
Căn cứ Điều lệ Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2011.
Ban Chấp hành Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh khóa III (2011-2016) thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra như sau:
Giới hạn tin theo ngày :