TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BLUEZONE TRÊN CÁC MÀN HÌNH LED

Thứ năm, 18/02/2021, 10:08 GMT+7

Ủy ban nhân dân TP.HCM, sở Văn hóa và Thể thao thông báo với các chủ màn hình LED đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone trên các màn hình LEĐ.

Thực hiện văn bản số 110/THH-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin Truyền thông về đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone và Văn bản 254/STTT-BC ngày 03 tháng 2 năm 2021 của Sở Thông tin Truyền thông về việc đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao hỗ trợ triển khai đến các Doanh nghiệp quảng cáo bằng phương tiện màn hình chuyên quảng cáo LED trên địa bàn thành phố hỗ trựo thực hiện tuyên truyền bằng phương tiện màn hình chuyên quảng cáo LED.

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền đến người dân thành phố nâng cao khả năng chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe, khống chế dịch bệnh không để lây lan trong cộng đồng. Sở văn hóa và Thể thao đề nghị các Doanh nghiệp quảng cáo bằng phương tiện màn hình chuyên quảng cáo LED trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bằng cách phát động nội dung 10 Biện pháp đển triển khai trên diện rộng ứng dụng Bulezone.​​​​​​​hinh-1

Nội dung (đính kèm văn bản của sở Thông tin Truyền thông và Phụ lục của Cục Tin học hóa – Bộ thông tin Truyền thông ; Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên http://www.bluezone.gov.vn).

Thời gian tuyên truyền: Phát vào các khung giờ từ 6 giờ 30 phút đến 21 gờ 30 phút (tần suất phát do đơn vị tự quyết định)

Đề nghị Công ty Cổ phần Prowtech International Vina tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (sử dụng xe tải có lắp đặt màn hình led để cổ động, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19) và nội dung (phụ lục của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin Truyền thông đính kèm)

Đề nghị các doanh nghiệp quảng cáo bằng hình thức màn hình LED trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện.