Lịch sử hình thành phát triển

Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập dựa trên Quyết định số 597/QĐ-UB của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Hội thành lập với mục đích vận động, tập hợp các doanh nghiệp quảng cáo thuộc các thành phần kinh tế, tự nguyện tham gia vào Hội, hỗ trợ nhau để thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp quảng cáo và bảo vệ quyền lợi của Hội viên theo quy định của pháp luật.

Sau 4 nhiệm kì hoạt động, Hội đã thu hút được hơn 120 Hội viên trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận. Và có một câu lạc bộ Quảng cáo ngoài trời trực thuộc Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào nhiệm kì III. Hội đã thường xuyên cung cấp cho hội viên nhiều thông tin về kinh tế, thị trường; giới thiệu và vận động hội viên tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên ngành; làm tốt vai trò phản biện, đóng góp ý kiến với Nhà nước trong xây dựng luật quảng cáo và các quy định có liên quan do Thành phố ban hành…Hội đã thực sự trở thành tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn.

Hội Quảng cáo TP.HCM đã nhận được những thành tích nhất định:

  • Hội đã được Chủ tịch UBND Thành phố trao tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” trong 3 năm liên tiếp (2012 - 2014)
  • Bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM vì đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Hiệp hội trong năm 2015
  • Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội – từ thiện của Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM giai đoạn 2010 – 2015
  • Hội cũng đã nhận được bằng khen của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam vì đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của Hiệp hội trong năm 2015