Văn bản pháp luật

15:36 | 22/10/2014

Công văn số 6648/UBND - VX ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Luật Quảng cáo.

16:43 | 21/10/2014

Quyết định số 27/2014/QĐ - UBND ngày 4 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn TP.HCM

16:22 | 21/10/2014

Quyết định số 3666/ QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực quảng cáo, mỹ thuật, nhíêp ảnh và triển lãm, văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM

16:16 | 21/10/2014

Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Giới hạn tin theo ngày :