Chào mừng Kỷ niệm 76 năm Quốc Khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chào mừng Kỷ niệm 76 năm Quốc Khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

HỘI QUẢNG CÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “THỰC PHẨM BÌNH ỔN LƯU ĐỘNG” CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG ĐIỆP HAA CHỐNG DỊCH
Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, Hội Quảng cáo TP.HCM gửi đến Hội viên những thông điệp cần thiết trong diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh.
Nghị định 38 của Chính phủ ban hành về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-6, nhưng gần đến ngày thực thi lại lộ ra nhiều bất cập, gây khó cho doanh nghiệp.
img_about
Quyền lợi Hội viên 
  • Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.

  • Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

  • Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (Nếu có).

  • Hổ trợ giao lưu kết nối, giao thương, mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư trong và ngoài nước

  • Tham gia sân chơi thể thao, giải trí lành mạnh phù hợp với doanh nhân, tạo môi trường doanh nhân gắn kết với nhau.

  • Hoa và qùa tặng chúc mừng sinh nhật, ngày thành lập doanh nghiệp của Hội viên.

  • Bài viết PR doanh nghiệp, logo doanh nghiệp của Hội viên.