Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam GĐ 2020-2030

Thứ sáu, 19/03/2021, 08:31 GMT+7

Kính gửi Quý thành viên, hội viên HAA Thực hiện

Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia " Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam " giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, ngày 12/3/2021 Bộ Văn hóa đã ban hành Quyết định số 871/QĐ-BVHTTDL kèm theo Kế hoạch "Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) "Quảng cáo sáng tạo Việt Nam". HHQCVN xin chuyển đến Quý thành viên, hội viên Quyết định và Kế hoạch 871 và đề nghị Quý thành viên, hội viên hưởng ững và vận động đông đảo các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia, gửi nhiều bài thi này để có thể lựa chọn được biểu trưng tiêu biểu cho "Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam" mà Bộ VHTTDL đang phối hợp với Hiệp hội để tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2021 này. Trân trọng./.

Quyết định.

Kế hoạch.