Đăng kí thành viên hiệp hội

Trước khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết để đăng kì làm thành viên hiệp hội, mời quý doanh nghiệp(cá nhân) đọc qua “Điều lệ” (quy định chung) của chúng tôi, để hiểu rõ hơn về quy chế của hiệp hội
Xin cảm ơn!
Fax:
Email: (*)
Ngày cấp
Nơi cấp
Hình thức sở hữu :