Hướng dẫn đăng ký hội viên của hội

THỦ TỤC GIA NHẬP
HỘI QUẢNG CÁO TP. HCM

Bao gồm:
   - 1 bản đăng kí gia nhập Hội Quảng cáo Tp.HCM
   - Bản sao Giấy phép kinh doanh (có công chứng)
   - Phí đăng kí gia nhập Hội 500.000đ và lệ phí thường niên 3.000.000đ
 

Hoặc quý doanh nghiệp có thể đăng ký trực tiếp tại đây