Thông báo

10:37 | 23/10/2019
Cuộc thi được phát động từ ngày 15/3/2019 và thu hút đông đảo các tác giả, nhóm tác giả họa sĩ chuyên và không chuyên trong cả nước tham dự. Sau hơn 5 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 172 tác phẩm của hơn 50 tác giả và nhóm tác giả.
Giới hạn tin theo ngày :