Thông báo

17:23 | 03/08/2011
Căn cứ Điều lệ Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2011.
Ban Chấp hành Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh khóa III (2011-2016) ) họp lần thứ hai ngày 07 tháng 7 năm 2011 thống nhất nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm các ban chuyên môn của Hội như sau
17:17 | 03/08/2011
Căn cứ Điều lệ Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2011.
Ban Chấp hành Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh khóa III (2011-2016) họp lần thứ hai ngày 07 tháng 7 năm 2011 thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành như sau
17:14 | 03/08/2011

Căn cứ Điều lệ Hội Quảng cáo Tp. Hồ Chí Minh đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 11 tháng 6 năm 2011;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Hội, số 16/NQ-BCH ngày 08/7/2011.
17:06 | 03/08/2011
Ngày 07/7/2011 Ban Chấp hành Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh khóa III tiến hành họp phiên thường kỳ lần thứ 2 tại Văn phòng Hội số 215A Lý Thường Kiệt, quận 11 dưới sự  chủ  trì  của ông Nguyễn Tuấn Việt, Chủ tịch Hội.
18:23 | 17/05/2011

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Hội Quảng cáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III đã được Đại hội Hội Quảng cáo ngày 27 tháng 4 năm 2011 thông qua:

Giới hạn tin theo ngày :
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/haavn/domains/haa.vn/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/haavn/domains/haa.vn/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616