HỘI THẢO KHOA HỌC NGÀNH QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Thứ hai, 25/09/2023, 11:51 GMT+7
HỘI THẢO KHOA HỌC NGÀNH QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

HỘI THẢO KHOA HỌC NGÀNH QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

 Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Quảng cáo Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học “Quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng, giải pháp và bài học kinh nghiệm quốc tế”. 

Hội thảo vừa là sự kiện  khoa học vừa là diễn đàn trao đổi để các nhà lãnh đạo, quản lý; các nhà khoa học; những người đã và đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực Quảng cáo cùng nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn về các lĩnh vực cụ thể của hội thảo, với mục tiêu  phân tích, đánh giá hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp thiết thực để cải thiện hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đây là những hoạt động thiết thưc góp phần nhận diện những mặt tích cực lẫn tồn tại của ngành quảng cáo TPHCM qua 10 năm thực hiện Luật Quảng cáo hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và văn hóa của Thành phố một cách bền vững trong thời gian tới.

Sau khi gửi thông báo mời viết bài,  Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 42 bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, những người tâm huyết với lĩnh vực quảng cáo, đại diện cho 30 cơ quan, đơn vị gửi bài viết về Hội thảo, trong đó có 08 đơn vị đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước;  05 đơn vị đại diện cho doanh nghiệp quảng cáo; 17 đơn vị đại diện các trường đại học, cao đẳng, viện Nghiên cứu trên địa bàn thành phố. Sau khi thực hiện quá trình phản biện độc lập của các chuyên gia, nhà khoa học và kiểm tra trùng lặp dữ liệu, kết quả đã có 24 bài viết (57%) đáp ứng được các tiêu chuẩn khoa học của Hội thảo. Do đó sẽ có 24 bài viết được trình bày toàn văn trong sách Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng, giải pháp và bài học kinh nghiệm quốc tế” do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh biên tập, phát hành.

Hội thảo với sự tham gia của hơn 130 đại biểu khách mời bao gồm: các cơ quan TW, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; các Ban của Hội đồng Nhân dân Thành phố (Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách;  Ban Pháp chế;  Ban Đô thị);  Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  Sở Thông tin Truyền thông;  Sở Xây dựng;  Sở Giao thông vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp; Hội Quảng cáo Thành phố và các sở ngành, địa phương có liên quan; quý chuyên gia, nhà khoa học, và những doanh nghiệp có tiếng trong ngành quảng cáo. Cùng với 5 bài tham luận tiêu biểu đến từ các đơn vị tham gia với nội dung phong phú, đa dạng.