Điểm tin Hội viên

15:53 | 12/10/2023
Phát huy kết quả thành công của Giải thưởng bao bì Việt Nam 2022, Ban Chấp hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam quyết định tổ chức Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2024
18:00 | 03/10/2023

Sáng ngày 29/9/2023 tại Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố diễn ra Hội thảo khoa học “Quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng, giải pháp và kinh nghiệm quốc tế”

Sáng ngày 29/9/2023 tại Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố diễn ra Hội thảo khoa học “Quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng, giải pháp và kinh nghiệm quốc tế”

" />
Giới hạn tin theo ngày :