HAA KÝ KẾT MOU B2B 9TH MONTHLY VỚI TẠP CHÍ DNSG

Thứ hai, 17/07/2023, 16:35 GMT+7
HAA KÝ KẾT MOU B2B 9TH MONTHLY VỚI TẠP CHÍ DNSG

HAA KÝ KẾT MOU B2B 9TH MONTHLY VỚI TẠP CHÍ DNSG

Ngày 09/5/2023, Anh Dương Đức Thịnh - Phó Chủ tịch HAA đã đại diện Hội tham dự và ký kết với Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn về việc hợp tác tổ chức Chương trình 9th Monthly B2B nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành giao lưu, hợp tác với nhau.

Chương trình 9th monthly B2B đã tổ chức được 6 kỳ và kết nối thành công nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và cả nước.

z4329363590638_4eb12ec248a1dfc8764a33eac17bf192_1z4329363796371_7d9351c861876183a39fb7f7009764d2z4329363972960_a033b523f167a1313e176b418f92cfc0z4329364148318_3c58b9dba77753f046cf3f87cee6e56b