văn bản yêu cầu đóng góp cho tổng kết tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

Thứ sáu, 13/08/2021, 22:21 GMT+7
cv-2791-cua-bo-vhttdl-ve-bc-thi-hanh-luat-qc_cqvtc_Page_1cv-2791-cua-bo-vhttdl-ve-bc-thi-hanh-luat-qc_cqvtc_Page_2cv-2791-cua-bo-vhttdl-ve-bc-thi-hanh-luat-qc_cqvtc_Page_3cv-2791-cua-bo-vhttdl-ve-bc-thi-hanh-luat-qc_cqvtc_Page_4cv-2791-cua-bo-vhttdl-ve-bc-thi-hanh-luat-qc_cqvtc_Page_5cv-2791-cua-bo-vhttdl-ve-bc-thi-hanh-luat-qc_cqvtc_Page_6cv-2791-cua-bo-vhttdl-ve-bc-thi-hanh-luat-qc_cqvtc_Page_7